Tot nog toe lopen 20 KVS-kinderen gezamenlijk de Avond4daagse van 20 tot en met 23 mei. Mocht je je niet hebben opgegeven omdat je niet elke avond kunt? Je mag een of twee avonden missen. Dus wil je toch met je clubgenoten meelopen?

Geef je nog heel snel op, we hebben een weekje uitstel gekregen en mogen tot en met de 12e mei de groep van KVS opgeven.

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar claudiaderoode@gmail.com. Vermeld je naam en als je de avond4daagse al eerder hebt gelopen, dan willen we graag weten voor de hoeveelste keer je deze gaat lopen.

Kosten deelname

De kosten bedragen 4,50 euro per deelnemer. Dit bedrag kun je overmaken naar NL89INGB0006467251 t.n.v. C. de Roode-Korving o.v.v. avond4daagse 2019, je naam en je team. Ook is het mogelijk om contant te betalen, geef dan een envelopje aan Claudia de Roode (moeder Koen en Joëlle) of Siska van der Veen (moeder Thomas, Nathan, Aron). Wil je meelopen, maar wil je geen medaille dan kost dat 3 euro.

Vragen?

  • Siska: 06 25 50 15 59
  • Claudia: 06 270 666 25