Op 15 september telde KVS/Maritiem precies 450 leden. Dat waren er een jaar eerder 407. Ondanks de coronaperiode zijn we er als vereniging dus in geslaagd om met meer dan 10 procent te groeien! De groei is voornamelijk het gevolg van aanmeldingen van nieuwe jeugdleden. Zo kwamen er bijvoorbeeld door de wervingsacties afgelopen mei 30 jeugdleden in korte tijd bij.

Bedankt!
Wij willen alle leden bedanken die bij ons zijn blijven korfballen én iedereen die de weg naar KVS heeft gevonden. En uiteraard ook veel dank richting de trainers, de wervingscommissie en alle KVS’ers die nieuwe leden bij KVS hebben geïntroduceerd.

Meetrainen
Meetrainen kan altijd en aanmelden gebeurt via de volgende link: http://kvskorfbal.nl/proeftrainen/

Er kan soms een wachtlijst binnen een leeftijdscategorie zijn, waarbij je wél kunt trainen, maar pas wedstrijden speelt zodra er genoeg spelers voor een team zijn. Later dit seizoen gaan we weer wervingsactiviteiten organiseren en daarom vragen we iedereen alvast om familie, kennissen, buren, etc. enthousiast te maken voor korfbal en KVS!

In het bijzonder zijn we de komende weken op zoek naar twee nieuwe F-leden, zodat we een vierde F-team kunnen inschrijven voor de zaalcompetitie.

Vrijwilligers
Hieronder zie je de ontwikkeling van het aantal leden sinds 2010. Het zou natuurlijk ontzettend mooi zijn als we (weer) richting de 500 leden kunnen gaan.

Maar een groeiende vereniging betekent ook dat er meer trainers nodig zijn. En niet alleen trainers, maar ook scheidsrechters, mensen achter de bar, en nog vele andere vrijwilligers.

Help je mee?
Bij al het vrijwilligerswerk word je natuurlijk goed begeleid. Ouders die niet gekorfbald hebben kunnen ook trainer worden en worden geholpen. Wil je meehelpen of heb je vragen? Schroom dan niet om iemand van de jeugdcommissie of het bestuur aan te spreken of te mailen/appen/bellen (zie de contact-pagina).

Jeugdcommissie en bestuur KVS/Maritiem

 

Tabel: ontwikkeling ledenaantal KVS/Maritiem sinds 2010
2021: 450
2020: 410
2019: 407
2018: 415
2017: 423
2016: 402
2015: 396
2014: 422
2013: 424
2012: 443
2011: 458
2010: 448