Op maandag 10 juni 2019 zal de automatische afschrijving voor de contributie van het 4en laatste kwartaal van dit seizoen plaatsvinden. Voor leden die nog geen automatische incasso hebben, geldt dat zij voor vrijdag 7 juni 2019 de contributie voor het gehele seizoen 2018-2019 zelfstandig overgemaakt moeten hebben. De contributiebedragen zijn op de KVS site te vinden.

Mocht jouw contributie in een van de eerdere kwartalen niet afgeschreven zijn, dan is dit waarschijnlijk het gevolg geweest van een te laag saldo. In dat geval wordt op 10 juni het gehele openstaand bedrag geïncasseerd.

Gegroet,
Laura Dijkhuizen, penningmeester
06 – 21 25 19 50