Beste ouders/verzorgers,

Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond volgen hieronder de aanvullingen op de kampbrief die we eerder hebben verstuurd:

– Het kamp gaat door (ook voor de kinderen van 18 jaar en ouder die hun uitgestelde laatste kampjaar ingaan);

– Begeleiding en deelnemers van 18 jaar en ouder houden 1.5-meter afstand tot elkaar én tot kinderen van 13 t/m 17 jaar (met uitzondering van activiteiten);

– In lijn met het bovenstaande vervallen de uitzonderingsregels met betrekking tot de 1.5-meter afstand. Wij (Youri en Pieter) hebben alle deelnemers en begeleiders van 18 jaar en ouder het nadrukkelijke verzoek gedaan gebruik te maken van een preventieve zelftest.

Het protocol per 9 juli 2021:

https://www.samenopkamp.nl/media/attachments/2021/07/09/20210709_protocol-op-kamp_3.0.pdf

We hebben er nog steeds zin in!

Groeten,
Youri Nadorp en Pieter Redelijkheid (06-23406487)