Beste KVS’ers,

Het bestuur van KVS/Maritiem nodigt alle leden van ten minste 15 jaar oud de algemene ledenvergadering bij te wonen. De ledenvergadering vindt plaats op maandag 9 december 2019 in ’t Hokje. We starten om 20.00 uur.

De stukken behorende bij enkele van onderstaande agendapunten zijn op te vragen via het secretariaat (dijkjesplas@outlook.com; tijdelijk even niet bereikbaar via secretariaat@kvskorfbal.nl).

Wij hopen op zoveel mogelijk aanwezigen, dus tot 9 december!

Bestuur KVS/Maritiem

 

Agenda

 1. Opening
 2. Welkomstwoord en mededelingen
 3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 14 december 2018
 4. Benoeming van bestuursleden voor een kalenderjaar
 5. Korte terugblik bestuur en commissies op seizoen 2018–2019
 6. Financieel verslag Vereniging en Stichting KVS 2000 2018–2019 en begroting 2019–2020
 7. Stand van zaken realisatie doelstellingen Beleidsplan
 8. Evaluatie rookverbod
 9. Investeringen veldaccommodatie, o.a. in het kader van verduurzaming
 10. Rondvraag
 11. Sluiting