Beste leden,

Normaal gesproken zou rond deze tijd de contributie-inning van het tweede kwartaal plaatsvinden.

De contributie van het tweede kwartaal betreft, net als die het derde kwartaal, de zaalperiode. De korfbalbond heeft een tijdje geleden definitief een streep gezet door de zaalcompetitie. Al die tijd hebben we het trainen wel gewoon mogelijk gemaakt. Zo hebben de jeugdteams in de zaal steeds twee keer in de week getraind en dit gebeurt ook nu op het veld bij de meeste teams.

Terwijl veel kosten voor onze vereniging doorlopen, zien we dat er ook meevallers zijn. Zo krijgen we korting van de korfbalbond voor wat betreft de contributie die wij af moeten dragen. En hebben we minder kosten qua zaalhuur omdat er geen zaalcompetitie is gespeeld en we al vroeg verhuisd zijn naar het veld.

Op basis hiervan vinden wij een contributie-korting voor onze spelende leden passend. Wij hebben besloten tot een korting van 50% over het tweede en derde kwartaal (normaal gesproken de zaalperiode). Dit betekent dat we geen contributie zullen innen over het derde kwartaal. Komende week, op maandag 15 februari, zal geïnd worden over beide kwartalen. Het te innen contributiebedrag op basis van de 50% staat hieronder.
Voor leden die nog geen automatische incasso hebben, geldt dat zij het aangepaste contributiebedrag vóór woensdag 17 februari overgemaakt moeten hebben op de verenigingsrekening van KVS.

Mocht je tóch de contributie over beide kwartalen willen betalen, stuur dan een berichtje naar de penningmeester. Ook als je problemen verwacht met het voldoen van de contributie, laat het weten via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. Samen vinden we vast een passende oplossing.

Mede namens het bestuur,
Laura Dijkhuizen, penningmeester
penningmeester.kvs@gmail.com
06 21 25 19 50