Na de persconferentie van afgelopen dinsdag weten we dat alle 18+’ers (senioren en recreanten) vanaf donderdag 19 november weer in groepjes van 4 kunnen trainen. Iedereen traint dus op 1,5 meter van elkaar, in vaste, duidelijk herkenbare groepjes van maximaal vier personen, met een ruime afstand tussen de groepjes. De hele groep mag weer door een of meerdere trainers begeleid worden.

Voor de jeugd (17 jaar en jonger) verandert er niets en zij blijven bijvoorbeeld ook uitgezonderd van het maximum van 30 en de 1,5 meter afstand.

Ook zijn er nog steeds geen ouders en toeschouwers bij de trainingen aanwezig.

Coronacoördinator

Een coronacoördinator (CC) blijft verplicht en ziet toe op het naleven van de regels. We willen iedereen bedanken die tot nu toe zijn of haar CC-taken heeft vervuld en hopen dat iedereen ons blijft helpen in de komende periode!

KNKV

De korfbalbond (KNKV) verwacht niet vóór 9 januari te starten met de competitie. Lees hier de volledige update van het KNKV. Het volledige protocol van KVS/Maritiem vind je hier.

Tot slot willen we iedereen heel veel succes wensen met alle trainingen! Het is belangrijk om je teamgenoten te blijven zien, fit te blijven en klaar te zijn als de competitie weer mag beginnen.

Bestuur KVS/Maritiem