Normaal gesproken zou rond deze tijd de traditionele vrijwilligersavond plaats vinden. Een jaarlijkse blijk van waardering voor deze onmisbare taken. Maar helaas kan dat dit jaar niet. Het bestuur bedankt natuurlijk alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen seizoen! En wat in het vat zit verzuurt niet, we doen het volgend jaar 2x zo goed. Wat met de Corona maatregelen wel kon gebeuren was het uitroepen van de vrijwilligers van het jaar.

Ciska Nadorp en Ellen Jol

Dit jaar vielen Ciska Nadorp en Ellen Jol in de prijzen. Vele jaren zijn beide dames actief voor KVS.

Ciska is, naast in het verleden lid van de jeugdcommissie en enkele malen als trainer, al jaren één van de drijvende krachten achter diverse KVS activiteiten zoals de jaarlijkse feest-BBQ-avond.

Ellen is al vele jaren (>35 jaar!) actief als trainer van diverse teams en als organisator van toernooien. Daarbij hebben zij dit seizoen samen met diverse andere vrijwilligers menig hart gestolen bij de speciale maaltijd actie tijdens de Corona-tijd voor de leden van 50+ Soos. Met een fraaie bos bloemen, een kleine attentie en uiteraard knallend applaus van de aanwezige familie en recreanten hebben we blijk gegeven aan onze erkentelijkheid voor alles wat deze vrijwilligers voor KVS hebben gedaan, nog steeds doen en naar wij hopen ook zullen blijven doen: nogmaals hulde!

Bestuur KVS/Maritiem