Dit seizoen zijn we gestart met gezamenlijk trainen bij de F- t/m C-groepen. Bij de F-groepen trainen F1 en F2 samen en F3 en F4. Deze trainingen worden gegeven door oud eerste spelers. De E-, D- en C-groepen trainen gezamenlijk. Deze trainingen worden geleid door Youri en Pieter.

Waarom doen we dit?

  1. Uit onderzoek is gebleken dat je tot het veertiende levensjaar niet goed kan inschatten hoeveel talent een kind heeft en hoe dat zich ontwikkelt. Het is belangrijk dat alle kinderen daarom hetzelfde aanbod krijgen in de training.
  2. Het meer betrekken van selectiespelers geeft behalve kwaliteit, ook binding binnen de vereniging. Binding tussen jeugd en selectie en binding binnen de leeftijdsgroepen.
  3. We trainen op deze manier onze trainers om de trainingen kwalitatief te verbeteren. Trainers zullen op een andere manier met elkaar aan de slag gaan. Door met elkaar te trainen zullen trainers van elkaar gaan leren.
  4. Deze trainingen worden gebruikt voor trainersoverleg.

Wat verwachten we van de trainers / spelers?

  1. Minstens een trainer per team is aanwezig en zorgt voor de ballen.
  2. De trainers doen ook gewoon mee met het trainen. De hoofdtrainers geven de oefenstof, maar het is belangrijk dat andere trainers mee doen en ook aanwijzingen geven etc. Het kan zo zijn dat de hoofdtrainers zich even richten op 1 of 2 teams en dat zij de andere trainers hun eigen team laten trainen / spelen.
  3. 10 minuten voor tijd wordt gezamenlijk gezorgd voor het klaar zetten van de materialen en na de training, indien nodig, voor het opruimen.
  4. Wie niet kan trainen belt af. Als een trainer niet kan zorgt hij zelf voor vervanging.

We vinden het belangrijk dat deze verandering samen met de trainers wordt aangegaan en dat we gedurende het seizoen monitoren, evalueren en waar nodig zaken bijstellen.

Ondanks de keuze voor een gezamenlijke training is het net zo belangrijk dat de balans in orde blijft. Het teamgevoel moet worden geborgd, omdat er op zaterdag met een eigen team wordt gespeeld. Dus de andere training is meestal met de eigen ploeg of soms met twee ploegen.

Tot nu toe zijn er positieve ervaringen over deze opzet. Op het trainersoverleg zijn met elkaar wel wat aandachtspunten benoemd deze worden met elkaar opgepakt.

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben over deze opzet dan horen we ze graag.

Dick van Arkel, bestuurslid TZ, dhvanarkel@casema.nl