Coronavirus: hoe staat het met het KVS-kamp?
Net zoals vorig jaar drukt het coronavirus nog flink op de gebruikelijke organisatie van ons jaarlijkse korfbalkamp. Maar, net zoals vorig jaar, gaan we uit van het positieve: de voorbereidingen op ons fantastische korfbalkamp gaan door! 

Natuurlijk zijn we hiervoor nog altijd afhankelijk van een tweetal zaken: de regelgeving omtrent het coronavirus, op advies van het RIVM, én het aantal aanmeldingen. 

  • Op het moment dat de versoepelingen toereikend zijn, dan zal het KVS-kamp plaatsvinden van 17 juli – 24 juli.  
  • Gezien de eventuele zorgen met betrekking tot het coronavirus kunnen wij ons voorstellen dat men niet voorbarig wil handelen en een inschrijving voor het kamp uitstelt tot een later tijdstip, wanneer er meer duidelijk is over de versoepelingen. Zeer begrijpelijk, maar het kamp valt of staat bij voldoende aanmeldingen. Daarom verzoeken we jullie vriendelijk om de aanmelding voor het kamp zo snel mogelijk te realiseren, zodat wij tijdig weten of we het kamp door kunnen laten gaan of verdere kosten moeten voorkomen. 

Schrijf je in!
Kortom, bij groen licht vanuit de overheid én bij voldoende aanmeldingen laten wij het kamp doorgaan. Om te kijken of we in deze onzekere periode voldoende aanmeldingen hebben, verzoeken wij jullie vriendelijk om je 
zo snel mogelijk in te schrijven! 

Aanmelden kan via deze link, graag voor ieder kind afzonderlijk. Gezien de situatie is er, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen aanbetaling verplicht. Desondanks gaan wij er vanuit dat een aanmelding ook deelname aan het kamp betekent.  

De deadline voor het inschrijven staat op 16 april.  

Sportieve groet,
Youri Nadorp en Pieter Redelijkheid (+316 23406487)