Op woensdag 23 januari 2019 zal de automatische afschrijving voor de contributie van het tweede kwartaal plaatsvinden. Voor leden die nog geen automatische incasso hebben, geldt dat zij voor donderdag 31 januari 2019 de contributie tot en met het tweede kwartaal zelfstandig overgemaakt moeten hebben. De contributiebedragen zijn op de KVS site te vinden.

Mocht het eerste kwartaal in oktober niet afgeschreven zijn, dan is dit waarschijnlijk het gevolg geweest van een te laag saldo. In dat geval wordt op 23 januari zowel Q1 als Q2 geïncasseerd.

De incasso’s van Q3 en Q4 zullen plaatsvinden eind maart en eind mei.

Gegroet,
Laura Dijkhuizen, penningmeester
06 – 21 25 19 50