KVS heeft in het verleden te maken gehad met incidenten rondom het clubhuis en eind vorig jaar nog een aantal keer met vandalisme. Zoals al aangekondigd op de ledenvergadering heeft het bestuur de mogelijkheden verkend om camera’s rondom het clubhuis te plaatsen. Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de eigendommen van eigen leden en bezoekers, het vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel en het voorkomen van nieuwe incidenten in de toekomst.

Inmiddels is camerabeveiliging een feit en hangen er diverse zichtbare camera’s in en rondom de kantine (zeven camera’s aan de buitenkant van de kantine; één camera in de kantine).

Het bestuur informeert u verder over de volgende zaken:

  • Bij de ingang van het clubhuis kondigen we door middel van een bord aan dat er cameratoezicht op onze accommodatie plaatsvindt.
  • Er wordt zorgvuldig met het beeldmateriaal omgegaan. Beelden zullen alleen worden bekeken nadat er een calamiteit heeft plaatsgevonden, zoals inbraak en vandalisme. Indien er geen aanleiding is, zullen de beelden dus niet worden ingezien.
  • Beelden zullen alleen toegankelijk zijn voor de beheerder kantine (Nico Orrù) en de functionaris gegevensbescherming (Sander van Houten).
  • De beelden worden uiterlijk 28 dagen bewaard (of tot een eventueel incident is afgehandeld).

Bij vragen over het cameratoezicht kunt u uiteraard bij een van ons terecht.

Bestuur KVS/Maritiem