Beste leden,

Naast de contributiegelden en de kantineopbrengsten zijn sponsorinkomsten voor de vereniging van cruciaal belang. Daarom is het belangrijk dat we onze bestaande sponsoren de juiste aandacht schenken en we nieuwe sponsoren proberen enthousiast te maken voor onze vereniging.

Via deze weg willen we jullie dan ook op de hoogte brengen van de nieuwe samenstelling van de sponsorcommissie. De sponsorcommissie bestaat uit de volgende personen:

Bert van den Berg
Nico den Dulk
Mike Boogaard
Lisa Dijkhuizen
Arjen de Graaf
Herman de Jong
Isa Polman
Nienke Rahman

We zullen jullie de komende tijd informeren over nieuwe initiatieven vanuit de sponsorcommissie. Daarnaast willen we jullie vragen om na te denken of jullie potentiële nieuwe sponsors kennen of ideeën die we zouden kunnen gebruiken. Daarnaast willen we Ronald bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren!

De sponsorcommissie is te bereiken via de website of per e-mail op sponsor@kvskorfbal.nl

Met vriendelijke groet,
De gehele sponsorcommissie