Enige tijd geleden heeft het bestuur Peter van der Zwan voorgedragen als kandidaat-voorzitter van KVS. Inmiddels is de officiële termijn waarbinnen tegenkandidaten konden worden voorgedragen verstreken. Aangezien zich geen tegenkandidaten hebben gemeld is het nu definitief: Peter wordt per 1 juli a.s. de nieuwe voorzitter van het bestuur van KVS/Maritiem. Per die datum volgt hij Gert-Jan de Jager op die deze functie dan ruim 7 1/2 jaar zal hebben vervuld. Wij feliciteren Peter met zijn verkiezing, wensen hem alle succes toe en hebben het volste vertrouwen in onze samenwerking.

Bestuur KVS/Maritiem