Eind 2016 is het Beleidsplan gepresenteerd voor de periode 2017-2020. Het bestuur heeft de leden tussentijds geïnformeerd over de realisatie van een aantal doelstellingen voor de vereniging die in het Beleidsplan zijn geformuleerd. Een van de overgebleven punten betreft een verbeterde vastlegging van de verantwoordelijkheden van de bestuursleden en welke commissies onder de bestuursleden vallen. Dit verschaft tegelijkertijd helderheid over tot welk bestuurslid een commissie of coördinator zich kan wenden en duidelijkheid over de organisatie als geheel.

Verantwoordelijkheden van de bestuursleden

Dit overzicht – het organogram – vindt u hieronder en zal aan de website worden toegevoegd onder Vereniging. Tevens heeft het bestuur de verantwoordelijkheden en taken van de verschillende commissies in kaart gebracht.

Om te zorgen voor een goede communicatie tussen de commissies en het bestuur wijst elke commissie een aanspreekpunt/voorzitter aan. Het aanspreekpunt treedt op als contactpersoon en:

 • … doet verslag van de vergaderingen naar het verantwoordelijke bestuurslid, bijvoorbeeld door het versturen van de notulen of een verslag van de vergadering;
 • … zit de vergaderingen voor en zorgt voor een taakverdeling binnen de commissie;
 • … enthousiasmeert en motiveert de overige commissieleden.

Voor vragen (of suggesties!) over het organogram of de organisatie van KVS/Maritiem kunt u uiteraard contact opnemen met het bestuur (zie Contact).

Bestuur KVS/Maritiem

Organogram

Voorzitter

Verantwoordelijkheden Voorzitter:

 • Bestuursvoorzitter
 • Beleidsplan
 • Clubblad
 • Contacten extern: Blinkerd
 • Contacten extern: gemeente
 • Contacten intern
 • Pers en publiciteit
 • Vertrouwenspersoon
 • Website en social media
 • Werving

Functies/commissies onder Voorzitter:

 • Beleidsplancommissie
 • Redactie clubblad
 • Vertrouwenspersoon
 • Web-en-socialmediateam
 • Wervingscommissie

 

Secretaris

Verantwoordelijkheden Secretaris:

 • Secretariaat
 • Communicatie extern
 • Communicatie intern: leden
 • Communicatie KNKV
 • Ledenadministratie
 • Lief en leed

 

Penningmeester

Verantwoordelijkheden Penningmeester:

 • Financiële administratie
 • Contributies
 • Financiële administratie kantine
 • Jaarcijfers en budgetten
 • Kascontrole
 • Kleding
 • Sponsoren
 • Vrienden van KVS

Functies/commissies onder Penningmeester:

 • Coördinator Vrienden van KVS
 • Kascontrolecommissie
 • Kledingcommissie
 • Penningmeester kantine
 • Sponsorcommissie

 

Technische zaken

Verantwoordelijkheden Technische zaken:

 • Haagse Korfbaldagen
 • Jeugdkorfbal
 • Organisatie topwedstrijden zaal
 • Recreanten
 • Scouting
 • Senioren
 • Toernooien
 • Topsport en wedstrijdsport
 • Trainersbegeleiding

Functies/commissies onder Technische zaken:

 • Jeugdcommissie
 • Manager topwedstrijden zaal
 • Recreantencommissie
 • Scouts
 • Seniorencommissie
 • Toernooicommissies
 • Topsportcommissie
 • Trainersbegeleiders

 

Organisatie

Verantwoordelijkheden Organisatie:

 • Contacten extern: scholen
 • Gedragsregels en VOG
 • Grote Clubactie
 • Huur en indeling veld+zaal
 • Jurytafel
 • Korfbalmateriaal
 • KVS-kamp
 • Privacy (AVG)
 • Scheidsrechterszaken
 • Vrijwilligersbeleid
 • Zaalcommissarissen

Functies/commissies onder Organisatie:

 • Coördinator jurytafel
 • Hoofdleiders KVS-kamp
 • Materiaalcommissie
 • Organisatie Grote Clubactie
 • Scheidsrechterscoördinator

 

Kantine

Verantwoordelijkheden Kantine:

 • Barbezetting
 • Clubhuis en kantine
 • Contacten extern: 2Samen
 • Feesten en activiteiten
 • Kalender en evenementen
 • Kuisdienst
 • Materiaal op/rondom terrein
 • Onderhoud terrein
 • Schoonmaak
 • Verhuur
 • Woensdagochtendgroep

Functies/commissies onder Kantine:

 • Feest- en activiteitencommissies
 • Kantinecommissie
 • Leden woensdagochtendgroep
 • Opsteller bardiensten
 • Technische dienst