Op oudjaarsdag ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van ons lid Benny Maas. Na een succesvolle levertransplantatie afgelopen juni werd Benny in december in het ziekenhuis opgenomen vanwege een longontsteking. Daaraan is hij donderdagochtend, op 66-jarige leeftijd, in het bijzijn van zijn hele gezin overleden.

Benny was al ongeveer dertig jaar lid van KVS en heeft in zijn jeugd ook al even bij ons gekorfbald. Hij is op ontzettend veel manieren actief en zichtbaar geweest op de vereniging. Zo was hij met Arien vaak op ons veld en in de zaal te vinden, als supporter van hun korfballende kinderen. Ook maakte hij van 2003 tot en met 2005 deel uit van het bestuur, samen met hun zoon David.

Op korfbalgebied was Benny al sinds het begin van de negentiger jaren lid van de recreantenploeg. Ook op andere terreinen zijn we Benny veel dank verschuldigd voor wat hij voor KVS heeft betekend. Zo heeft hij met zijn eigen bedrijf vele jaren diverse teams en toernooien gesponsord. En natuurlijk kennen we Benny van al zijn werk in en rondom de KVS-kantine, niet alleen vanwege het broodje bal dat bij vele KVS’ers bekend is, maar ook door zijn aanwezigheid en betrokkenheid bij de activiteiten van de 17.03-groep.

Wij wensen, namens de hele vereniging, Arien, David, Ruben en Marije, Manon en Rogier, Thomas en Eva, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Door de coronasituatie zal de crematie in besloten kring plaatsvinden.

Namens het bestuur van KVS/Maritiem,
Peter van der Zwan, voorzitter