Wat een fijn nieuws! Sinds seizoen 2019/2020 is TRAINIAC shirtsponsor van KVS 3. En vanaf komend seizoen sponsoren zij ook KVS 4!

Over Trainiac

TRAINIAC is gespecialiseerd in het verhogen van de toegevoegde waarde van de ondernemingsraad voor organisatie en werknemers. Dit doen wij door het verzorgen van trainingen, het geven van advies en het bieden van begeleiding aan ondernemingsraden, directieleden en HR-professionals.

TRAINIAC is gestart in 2008. Vanaf dit moment hebben wij de markt, maar ook onszelf, uitgedaagd om het beste in ondernemingsraden naar boven te halen. Op eigenzinnige wijze trainen, adviseren en begeleiden wij ondernemingsraden, directieleden en HR-professionals met als doel het verhogen van de toegevoegde waarde die de medezeggenschap heeft voor organisatie en werknemers. Wij zijn trots op wat we doen! Om deze reden hechten wij veel waarde aan het resultaat van de dienstverlening die wij bieden. Wij kijken dan ook verder dan de wettelijke kaders van medezeggenschap. Medezeggenschap is immers meer dan wettelijke rechten en plichten. Medezeggenschap is iets wat je in de praktijk doet!

Wij kijken uit naar een sportief jaar en een mooie samenwerking met KVS!

Voor meer informatie kunt u terecht op www.trainiac.nl.