Het bestuur van KVS/Maritiem nodigt alle leden en donateurs van ten minste 15 jaar oud de algemene ledenvergadering bij te wonen. De ledenvergadering vindt plaats op donderdag 10 december 2020. We starten om 20.00 uur.

Online via Microsoft Teams

De ledenvergadering vindt dit keer, vanwege de huidige coronamaatregelen, online plaats via Microsoft Teams.

Aanmelden

Meld je aan voor de vergadering door een mail te sturen naar secretariaat@kvskorfbal.nl. Je ontvangt de link naar de Microsoft Teams-vergadering en de stukken behorende bij enkele van onderstaande agendapunten. De link kan in de browser gestart kan worden (het is niet nodig om Microsoft Teams te installeren).

Op de dag van de vergadering plaatsen we de link ook op de site.

Agenda algemene ledenvergadering 10 december 2020

  1. Opening
  2. Welkomstwoord en mededelingen
  3. Notulen ledenvergadering d.d. 9 december 2019
  4. Benoeming van bestuursleden voor een kalenderjaar

Alle bestuursleden stellen zich voor één jaar herkiesbaar.

  1. Korte terugblik bestuur en commissies op seizoen 2019–2020
  2. Financieel verslag Vereniging en Stichting KVS 2000 2019–2020 en Begroting 2020–2021.
  3. Stand van zaken realisatie doelstellingen Beleidsplan en vooruitblik nieuwe Beleidsplan

Pauze

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Over punten 4 en 6 zal gestemd worden. Dit zal tijdens de vergadering gebeuren. Stemrecht hebben alle leden van 15 jaar en ouder.

Vragen

Vanaf heden kunnen eventuele vragen schriftelijk gesteld worden via secretariaat@kvskorfbal.nl. Ook tijdens de vergadering kunnen er – tot het einde van de pauze – vragen gesteld worden.

Wij hopen op zoveel mogelijk online-aanwezigen, dus tot 10 december!

 

Bestuur KVS/Maritiem