De laatste Van de Voorzitter van een bijzonder seizoen is een feit. We zijn dit seizoen op een normale manier begonnen – met het spelen van een vrijwel volledige veldcompetitie – maar daarna kwam de competitie abrupt tot stilstand. Wat mij betreft hebben we het korfbaljaar op een mooie manier afgesloten met drie competitierondes in juni, twee toernooien (het 1-tegen-1- en beachkorfbaltoernooi) en een seizoensafsluiting twee weken geleden waar meer dan 120 kinderen aan meededen. Veel dank gaat uit naar de organisaties van beide toernooien en de slotdag; er is ongelooflijk veel werk in gaan zitten. Ook is er inmiddels een 50+-soos geweest waar het weer ouderwets gezellig (en het eten overheerlijk) was; bedankt!

Terugkijkend op het afgelopen jaar overheerst de trots op de inzet en flexibiliteit van alle leden en vrijwilligers. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de trainingsopkomst en de trainingen zelf, de inzet van de coronacoördinatoren, het naleven van de (steeds wisselende) coronaregels op onze accommodatie en alle activiteiten die georganiseerd zijn.

We hebben gezien dat een groot gedeelte van het seizoen zonder competitiewedstrijden niet wil zeggen dat er weinig op de vereniging gebeurt. Zo hadden we dit jaar juist meer bestuursvergaderingen dan voorgaande jaren. Natuurlijk speelden de wisselende coronaprotocollen een rol en de gevolgen voor de vereniging (ook bijvoorbeeld op het gebied van de contributie). Bovendien stonden dit seizoen verschillende investeringen in de accommodatie centraal waarvan de resultaten steeds zichtbaarder worden. Zo heeft iedereen vast al de nieuwe led-veldverlichting gezien en wordt het steeds duidelijker wat voor een imposant nieuw bergingsgebouw er naast ons clubhuis komt te staan.

Diploma

Inmiddels zijn veel KVS-trainers een trainersdiploma rijker, en daar zijn we erg blij mee! Onder leiding van André en Tymen hebben zij de afgelopen maanden gewerkt aan hun ontwikkeling op trainersgebied. Daar hebben niet alleen zij veel profijt van, maar uiteraard ook iedereen die zij trainen en coachen. En vanzelfsprekend ook de vereniging: een grotere groep trainers met een diploma op zak is erg belangrijk. Op dit moment zijn we met meerdere initiatieven bezig om onze trainersbegeleiding en jeugdopleiding naar een hoger plan te tillen.

Nieuwe seizoen

André heeft, als trainer-coach van ons eerste, het stokje overgenomen van Jesper en Marcel. Drie jaar lang heeft de selectie onder de bezielende leiding gestaan van Jesper en Marcel en een dankwoord is dan ook zeker op z’n plaats. De seizoenen heb ik intensief gevolgd, en dit komt deels omdat zij zo rond dezelfde periode zijn begonnen als dat ik mijn voorzitterstermijn ben gestart. Jullie kunnen trots en tevreden terugkijken op de drie seizoenen. Binnen de selectiestaf hebben er meerdere wijzigingen plaatsgevonden die al eerder op de site zijn uitgelicht. Heel veel dank gaat uit naar Eric en Cees die het tweede onder hun hoede hebben gehad; zij worden opgevolgd door Ivan en Maaike. Veel succes!

Kamp

Het kamp staat op het punt van beginnen! Door de (hoofd)leiding is er van alles aan gedaan om het kamp op een zo veilig mogelijke manier te laten plaatsvinden. Hierbij wordt het kampprotocol gevolgd (de meest recente versie van 10 juli, dus na de laatste persconferentie) dat samen met de uitgebreide informatiebrief is rondgestuurd en op de site te vinden is. Zoals ook in het protocol staat beschreven, verwachten we dat iedereen goed op zijn of haar gezondheid blijft letten, in het bijzonder natuurlijk als het gaat om ieders gezondheid op het moment van vertrek.

Tot slot

Geniet van de zomer en graag zie ik iedereen weer eind augustus of begin september op het KVS-veld voor een mooi nieuw seizoen! En dan hopelijk ook gewoon weer in de kantine of op ons terras.