Contributie

Contributie 2018-2019

1e termijn 2e termijn 3e termijn 4e termijn Totaal
senioren 1 & 2  € 82  € 82  € 82  € 82  € 328
senioren overig  € 66  € 62  € 62  € 62  € 252
A1  € 62  € 62  € 62  € 62  € 248
Overige A  € 55  € 55  € 55  € 55  € 220
B1 & C1  € 62  € 52  € 52  € 52  € 218
Overige B, C, D, E & F  € 52  € 52  € 41  € 41  € 186
Welpen  € 54  € –  € –  € –  € 54
Mini welp  € 41  € –  € –  € –  € 41
Recreanten  € 63  € –  € 63  € –  € 126
Niet spelend / donateur  € 85  € –  € –  € –  € 85

Regeling incasso korfbalvereniging KVS

  1. Iedereen die korfbalt en traint bij KVS, moet contributie betalen. De contributie is verschuldigd vanaf de eerste dag van de volgende maand na de aanmelding en wordt per kwartaal geïnd via automatische incasso.
  2. Opzeggen van het lidmaatschap of aanvragen van overschrijving;  na 15 mei is de jaarcontributie van een niet spelend lid verschuldigd verhoogd met een boete van 15 euro.
  3. Ten behoeve van de incasso van bedragen welke verschuldigd zijn uit hoofde van contributie en boete uit strafzaken KNKV wordt aan korfbalvereniging KVS machtiging verleend door invulling en ondertekening van het incassoformulier.
  4. Indien u met een incasso-overschrijving niet akkoord gaat, kunt u het bedrag laten terugboeken. U dient hiervoor binnen een maand na de afschrijving een verzoek in te dienen bij het kantoor van de bank/Postbank waar uw rekening wordt geadministreerd. Het bedrag zal dan zonder verdere navraag worden gerestitueerd.
  5. U dient ervoor te zorgen dat er steeds voldoende saldo op uw rekening aanwezig is om de overschrijving te kunnen doen.
  6. Mededelingen inzake wijzigingen en dergelijke met betrekking tot de machtiging dient u te richten aan de penningmeester van korfbalvereniging KVS uiterlijk één maand voor de datum van ingang van de wijziging.
  7. De overschrijving van de door het KNKV opgelegde boetes geschiedt op het moment waarop deze bedragen door korfbalvereniging KVS aan het KNKV verschuldigd zijn.