Het ABC van KVS

Activiteiten

Naast de familiedag organiseert KVS gedurende het seizoen diverse activiteiten voor jong en oud. Hiermee verhogen we de samenhang en binding binnen de club.
Een greep uit de activiteiten:

 • schoolkorfbaltoernooi
 • klaverjasdrives (Kerst en Pasen)
 • sinterklaasavond voor F pupillen en welpen
 • kampweek voor aspiranten en pupillen
 • familie BBQ en avond van de nostalgie
 • disco’s, bingoavonden voor alle leeftijdsgroepen

Bardienst

Om de kantine optimaal te bezetten verwachten wij dat alle senioren, junioren en ouders van jeugdleden (B tot en met F) een bardienst draaien. Het schema staat op de site. Iedereen kan zich opgeven via de website en/of e-mail.

Komt de geplande bardienst toch niet uit, zorg dan voor vervanging.

Bestuur

Het KVS bestuur zorgt ervoor dat alles binnen de vereniging zo soepel mogelijk verloopt. Mocht je iets te vragen hebben neem dan gerust contact op met één van hen.

Competitie

Op zaterdag spelen alle teams competitie, zie ook ‘Speeltijden’. 

Korfballers kennen twee competities: één in de zaal en één op het veld. In september en oktober wordt de eerste helft van de veldcompetitie gespeeld, van november tot half maart spelen we een zaalcompetitie, en van begin april tot begin juni maken we de tweede helft van de veldcompetitie af.

Alle komende wedstrijden worden op de website van KVS gepubliceerd. Zo weet je altijd ruim van tevoren wanneer en waar je een wedstrijd moet spelen. De ene week speel je ‘thuis’ op het KVS-veld of in de Blilnkerd, en de volgende week speel je ‘uit’ bij een andere vereniging.

Clubhuis ’t Hokje

Het clubhuis van KVS (‘t Hokje) ligt in het Westbroekpark aan de Cremerweg 2, 2597 LS te Den Haag, tel. 070-3500471.

Het clubhuis bestaat uit een kantine en een kleedgelegenheid met douches. Het clubhuis is tijdens het veldseizoen op zaterdag de hele dag geopend en doordeweeks op vrijwel elke avond in verband met de trainingen die dan gegeven worden. Daarnaast natuurlijk op alle KVS-feesten, klaverjasavonden, Sinterklaasbezoek etc.

KVS heeft een langlopende samenwerkingsovereenkomst met 2Samen voor naschoolse opvang. Op een aantal schooldagen per week en dagen tijdens schoolvakanties kunnen wij geen gebruik maken van de kantine en de kleedkamers.

Om de kantine te bemannen zijn altijd vrijwilligers nodig. Heb je daar zin in, meld je dan aan bij Nico Orru, tel. 06-18607154

Contributie

Zoals bij vrijwel elke vereniging is contributie verplicht. Deze contributie wordt door KVS voor een deel afgedragen aan het Koninklijke Nederlands Korfbal Verbond, om deel te kunnen nemen aan de competities. Daarnaast worden er overige kosten van betaald (clubhuis, reiskosten, veld- en zaalhuur etc.). De contributie wordt in termijnen afgeschreven d.m.v. een automatische incasso. Wijzigingen in de contributiebedragen kunnen door de ledenvergadering worden vastgesteld.

Indeling teams

De teams worden ingedeeld naar leeftijd. De peildatum is 1 januari.

Welpen van 4 tot en met 6 jaar
Pupillen D, E en F teams, vanaf 6 jaar tot en met 11 jaar
Aspiranten B en C teams vanaf 12 jaar tot en met 15 jaar
Junioren A teams vanaf 16 tot en met 18 jaar
Senioren 19 jaar en ouder

Welpen spelen geen competitie. Zij trainen tijdens de veldcompetitie op zaterdagmorgen om 10.00 uur op het veld en doen dan allerlei op korfbal gebaseerde spelletjes. Tijdens de zaalcompetitie trainen zij op zaterdagmorgen om 9.30u in het Lindoduin. De kinderen leren spelenderwijs het korfballen begrijpen. Heb je vriendjes of vriendinnetjes in deze leeftijd die korfbal willen leren? Neem contact op met Anne van Arkel 06-28548427

E en F-teams bestaan uit 4 of 5 spelers en zij spelen mono korfbal. Vanaf de D bestaat een team uit 8- 10 spelers de verdeling is dan 4 dames/meisjes en 4 heren/jongens en wordt er in 2 vakken gespeeld. In de pupillen kunnen het ook alleen meisjes zijn, de verdeling jongens meisjes mag ook anders zijn bijvoorbeeld 3 meisjes en 5 jongetjes. Vanaf de C teams spelen we met 4 jongen en 4 meisjes in een team. De teamindeling wordt verzorgd door de technische commissies.

Jeugdcommissie

De wedstrijdsecretarissen van de jeugd zitten samen met de jeugdcoördinatoren in de jeugdcommissie. Zij kennen drie technische commissies: A & B, C & D, E & F.

Jeugdcoördinatoren

De jeugdcoördinatoren zorgen ervoor dat de trainers goed begeleid worden en dat de kinderen goed getraind en gecoacht worden. Ieder team heeft een of meerdere trainers. Mocht u iets te vragen hebben schroomt u dan niet om de trainer te benaderen of de wedstrijdsecretarissen.

Materiaal

We vragen iedereen om zorgvuldig met materialen om te gaan. Na afloop van elke training en wedstrijd worden de spelers en speelsters gevraagd te helpen bij het opruimen van de materialen.

KVS heeft een Materiaalcommissie. Woensdagochtend worden er allerlei werkzaamheden in en rond het Hokje verricht. Bij interesse om te helpen in de “woensdagochtendploeg” kun je terecht bij Nel Vrolijk 06-49365028.

Recreanten

KVS heeft een actieve groep recreanten, bestaande uit oud- spelers, sportieve en minder sportieve ouders, maar vooral actieve mensen die het leuk vinden om samen te sporten. Wekelijks wordt er getraind onder leiding van ervaren trainers en regelmatig wordt het geleerde in de praktijk gebracht in wedstrijden tegen recreanten van andere verenigingencontactpersoon: Marion de Jager, tel. 070-3231580.

Scheidsrechters

Iedere korfbalvereniging moet scheidsrechters leveren voor het leiden van wedstrijden. Gelukkig zijn er KVS leden, die voor het KNKV (bondsscheidsrechters) fluiten. Omdat het aantal bondsscheidsrechters van KVS niet toereikend is, worden wekelijks leden van de vereniging (die bijv. niet als trainers actief zijn) verplicht een wedstrijd te fluiten.

Schoenen

Bij KVS spelen we de thuiswedstrijden op kunstgras, dus heb je kunstgrasschoenen nodig.
In de zaal spelen we vanzelfsprekend op zaalschoenen, deze mogen niet buiten gedragen worden. Bij voorkeur geen zwarte zolen.

Speeltijden

Alle teams spelen op zaterdag. Op het veld gelden de volgende richttijden:

 • Pupillen (DEF): tussen 09.00 en 11.00 uur
 • Aspiranten (BC): tussen 10.00 en 14.00 uur
 • Junioren (A): tussen 12.00 en 18.00 uur
 • Senioren: tussen 12.00 en 18.00 uur

Spelplezier

Spelplezier daar gaat het om. KVS is een vereniging waar spelplezier hand in hand gaat met sportieve prestaties. Plezier maken en presteren doe je samen, dus aanwezigheid en je best doen op trainingen en zaterdagen is een must. En dit betekent ook respect naar medespeler, tegenstander, scheidsrechter en trainer. Ook ouders houden zich hieraan en moedigen louter sportief aan.

Sponsoren/sponsorcommissie

KVS heeft verschillende (deel)sponsoren. Sponsoring kan op verschillende manieren. De sponsorcommissie kan meer informatie geven. Mail naar sponsor@kvskorfbal.nl.

Tenue

Het tenue van KVS bestaat uit een zwart met rood shirt, een zwarte broek of rok en zwarte sokken met rode streep.

Alle leden krijgen een wedstrijdshirt van KVS. Meestal is het een sponsorshirt. Het shirt is eigendom van de vereniging. Aan het einde van het seizoen lever je het shirt weer in.

Voor meer informatie over het KVS wedstrijdshirt kun je terecht bij: Wiebe van der Haar
 06-23312367.

Trainen

Afhankelijk van het team waarin je speelt, train je 1 of 2 keer in de week. Tijdens de veldcompetitie gebeurt dit op ons eigen veld. In de zaalcompetitie kunnen we gebruik maken van diverse sporthallen, zoals De Blinkerd en het Lindoduin. Als je niet kunt trainen moet je de trainers daarvan op de hoogte stellen. Het trainingsschema staat op de website.

Veld

Het veld van KVS maakt deel uit van het Cas van Dijkpark. Dit schitterend gelegen park is onderdeel van het Westbroekpark en ligt aan Cremerweg 2.  KVS beschikt over drie kunstgrasvelden met verlichting en drie jeugdgrasvelden.

Verzamelen

Bij uitwedstrijden wordt verzameld om vervolgens in teamverband naar de tegenstander te reizen. Hiervoor kennen we de volgende verzamelpunten:

 • bij veldwedstrijden bij het clubhuis
 • bij zaalwedstrijden bij Sporthal de Blinkerd.

De verzameltijd staat op de website.

Verplichtingen

Lid zijn van een vereniging betekent ook dat je verplichtingen hebt. Senior en Junior leden die geen trainen geven of op andere wijze actief zijn binnen de vereniging worden aangewezen voor het fluiten van wedstrijden, toezicht houden als zaalcommissaris en het draaien van bardiensten in het clubhuis. Tijdens de veldcompetitie zijn alle senioren en junioren  teams twee keer aan de beurt voor kuisdienst.

Kuisdienst houdt onder andere in het plaatsen van sponsorborden, het veld opgeruimd houden en het schoonmaken van de kleedkamers en toiletten. Van junioren en ouders van jeugdleden wordt ook verwacht dat zij hun steentje bijdragen aan de diverse werkzaamheden binnen de vereniging.

Vertrouwenspersoon

Soms kan het zijn dat je jezelf niet prettig, veilig voelt binnen de vereniging. Leden die zich niet veilig voelen of lastig gevallen worden door wat of wie dan ook kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Het woord zegt het al: met die persoon kun je in vertrouwen over de gerezen problemen praten en samen aan een oplossing werken.

De vertrouwenspersoon van KVS is: Adrie van Arkel, tel. 070-3558917.

Vrijwilligers

KVS kan voor veel activiteiten vrijwilligers gebruiken. Denk aan: trainers, coaches, materiaalmensen, schoonmakers, zaalcommissarissen, kaartverkopers, kantine, scheidsrechters, organiseren van toernooien,  organiseren van feesten of andere evenementen, contractafhandeling, teambegeleiding,  sponsorzoekers etc. KVS heeft een  vrijwilligersbeleid.  Dit is op te vragen bij de coördinator:  Sander van Houten 06-28025903, vrijwilligers@kvs-korfbal.nl.

Website

Al het nieuws rond de vereniging vind je op de website.  http://kvskorfbal.nl

Wedstrijdsecretarissen

Wedstrijdsecretarissen publiceren op de website welke teams moeten spelen, hoe laat, waar en welke spelers meespelen of reserve staan. Bij niet kunnen spelen is tijdig afbellen bij deze personen noodzakelijk, doe dit vóór donderdagavond 20.00 uur. Belangrijk dus om de website in de gaten te houden.

Bekijk het wedstrijdprogramma en de verschillende teams:

Wijzigingen

Wijzigingen in dit ABC kunnen worden doorgegeven aan Corrie van Dijk, tel. 070-3258226 of per email secretariaat@kvskorfbal.nl

Wijziging lidmaatschapgegevens

Wijzigen je lidmaatschapgegevens, bijvoorbeeld je telefoonnummer of adres? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat.

Zaal

In de zaal zijn de wedstrijden evenredig verdeeld over de gehele dag. De thuiswedstrijden worden gespeeld in de Blinkerd. Hier wordt echter door de seniorenteams ook op de zaterdagavond na 18.00 uur gespeeld. Incidenteel kunnen er wedstrijden worden vastgesteld op doordeweekse avonden.