Er zijn in het nieuwe seizoen enkele kleine wijzigingen in de spelregels en reglementen, de meeste zijn vooral tekstueel en administratief. De meest in het oog springend en van invloed voor de spelers en scheidsrechters zijn:

 • De scheidsrechters hebben de aanwijzing gekregen om consequenter de voordeelregel toe te passen.
  Dus bij een overtreding het spel door te laten gaan als de benadeelde ploeg er toch nog voordeel uit kan halen of als het voordeel niet echt heel duidelijk is dan toch nog te fluiten voor een overtreding.
 • Een 2e scheidsrechtersaanwijzing is om meer op te treden tegen “het ophouden van het spel”.
  Voorbeelden van spel ophouden zijn:
 1. treuzelen bij het overplaatsen van de bal;
 2. de bal van de aanval naar de verdediging terugplaatsen, tenzij dit gebeurt om een aanval beter op te zetten;
 3. ver doorvoeren van samenspel, dat onvoldoende gericht is op het op brengen van de bal naar het aanvalsvak;
 4. ver doorvoeren van samenspel, dat onvoldoende gericht is op het scheppen van schotkansen;
 5. het bewust negeren van duidelijke schotkansen.

Wisselen

 • Een reglementswijziging in het breedtekorfbal is dat men daar nu onbeperkt mag wisselen en terug wisselen.
 • Wedstrijdkorfbal maximaal 8x wisselen met terug wisselen.
 • Breedtekorfbal onbeperkt wisselen met terug wisselen.

Dick van Arkel, bestuurslid TZ